Projects‎ > ‎

Wapensystemen als Capaciteit


Photo; US Govt - public domain
An MQ-9 Reaper drone on a runway (photo: US Air Force)


Financieringsconcept voor grote projecten van Defensie

Investeringen voor aankoop of vervanging van grote wapensystemen staan in de defensiebegroting al jaren sterk onder druk. Er is te weinig budget om de noodzakelijke investeringen tijdig uit te voeren. Om die reden werd bijvoorbeeld de verwerving van MQ-9 Reaper drones zeven jaar vertraagd en zijn slechts 
37  F-35 (JSF) vliegtuigen besteld.

Investeringen als dienst
Omvangrijke investeringen voor groot en kostbaar materieel, zoals schepen en vliegtuigen hoeven echter niet ineens vanuit de Defensiebegroting te worden gefinancierd. In de economie zijn diverse financieringsmethoden waarmee investeringen worden omgezet in een dienst. Deze zijn ook uitstekend toepasbaar voor Defensie-investeringen.

Het idee van oud minister Hans Hillen om marineschepen te leasen hebben wij uitgewerkt in het concept Wapensystemen als Capaciteit. Dit heeft tot doel om de investering over de gebruiksduur uit te smeren en tevens een flinke verlaging van de totale kosten te realiseren. Uiteraard binnen de regels voor staatsfinanciering en staatssteun. 

Het concept bestaat uit drie met elkaar verweven componenten: 
  1. Een obligatielening of lease-overeenkomst voor de aankoop van systemen, 
  2. Een structuur om het materieel regelmatig te vervangen en door te verkopen, en 
  3. Slimmere investering in innovaties.
Bij sommige projecten ligt daarbij de nadruk daarbij op het leaseconcept, bijvoorbeeld bij standaard systemen zoals drones. In andere gevallen meer op de mogelijkheden voor regelmatige vervanging (bijv. marineschepen en helikopters) of op innovatie (bijv. marineschepen en Smart Base). Als de budgettaire situatie in de toekomst beter wordt staat het de politiek altijd vrij om de lease te beëindigen en/of een vervanging niet door te laten gaan.

Veel details van het financieringsconcept zijn al uitgewerkt en potentiële belemmeringen door een breed en multidisciplinair team onderzocht en opgelost. Politiek, wetten, regelgeving, eigendomsrechten, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Financiën, de krijgsmachtdelen, de industrie en de financiële sector zijn daarbij allemaal in beeld geweest.