Projects‎ > ‎

Marineschepen als Capaciteit


Foto: Ministerie van Defensie
Financieringsconcept voor grote bouwprojecten

Investeringen voor vervanging van marineschepen staan in de defensiebegroting al jaren sterk onder druk. De bouw van onderzeeboten en fregatten is uitgesteld en de geraamde bedragen zijn volgens deskundigen veel te laag. De vervanging van mijnenjagers is in 2016 zelfs volledig uit de begroting geschrapt.

Investeringen als dienst
Grote investeringen voor de bouw van marineschepen hoeven echter niet ineens vanuit de Defensiebegroting te worden gefinancierd. Met in de rest van de economie heel gebruikelijke financieringsmethoden kunnen overheidsinvesteringen worden omgezet in een dienst. Deze methoden zijn ook uitstekend toepasbaar voor de bouw van marineschepen.

Het idee van oud minister Hans Hillen hebben wij uitgewerkt in het concept Marineschepen als Capaciteit. Dit heeft tot doel om de investering over de gebruiksduur uit te smeren en tevens een flinke verlaging van de totale kosten te realiseren. Uiteraard binnen de regels voor staatsfinanciering en staatssteun. 

Het concept bestaat uit drie met elkaar verweven componenten: 
(1) een vorm van "hypotheek" voor de bouw en levering van schepen, 
(2) een structuur om schepen regelmatig te vervangen, en 
(3) slimmere en meer marktconforme investering in innovaties

Veel details van het concept zijn al uitgewerkt en potentiële belemmeringen door een breed en multidisciplinair team onderzocht en opgelost. Politiek, wetten, regelgeving, eigendomsrechten, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Financiën, de Koninklijke Marine, de industrie en de financiële sector zijn daarbij allemaal in beeld geweest. 


Andere investeringen voor de krijgsmacht
Het concept is evengoed toepasbaar op andere investeringen voor de krijgsmacht. Soms zal daarbij de nadruk daarbij op het leaseconcept liggen, bijvoorbeeld bij Reaper drones. In andere gevallen meer op de mogelijkheden voor regelmatige vervanging (bijv. helikopters) of op innovatie (bijv. Smart Base concept voor compounds).