News‎ > ‎

Workshop financiering defensie en veiligheidstechnologie

posted 2 May 2013, 08:55 by Jan Wind   [ updated 26 Aug 2013, 23:37 ]
Op 25 september 2013 organiseert WISER Consultancy in samenwerking met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA een workshop over financiering van Defensie en Veilgheidstechnologie.

TECHNOLOGIEONTWIKKELING
Budgetten van het Ministerie van Defensie voor het ontwikkelen van technologie en producten voor defensietoepassingen staan al jaren sterk onder druk. Bekende instrumenten zoals CODEMA, CODEMO, NTP, SBIR ed. zijn in omvang verkleind of worden niet meer toegepast. De budgetten voor veiligheidstechnologie zijn nog steeds versnipperd en investeringen staan tijdens de vorming van de nationale politie vrijwel volledig stil.

PRIVATE FINANCIERING
Wellicht kunnen private financieringsbronnen een oplossing brengen om zowel ontwikkeling van defensie- als veiligheidstechnologie mogelijk te maken. Voorwaarden die banken,
  professionele en informele investeerders stellen aan technologieontwikkeling zijn echter anders dan overheden. Begrippen als risico en return on investment spelen daarbij een sleutelrol. Belangrijk is dat de ondernemer weet wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

WORKSHOP
KIVI NIRIA Defensie & Veiligheid organiseert op 25 september 2013 in samenwerking met WISER Consultancy een discussiemiddag waarin de ontwikkelingen, de gevolgen en mogelijke oplossingen aan de orde zullen komen. Er worden korte lezingen en introducties gegeven, waarbij het vooral de bedoeling is om in kleine groepen intensief informatie te krijgen en uit te wisselen. Aan iedere tafel zal een deskundige het onderwerp inleiden, waarna de deelnemers belangrijke aspecten identificeren en potentiële oplossingen bespreken.

ONDERWERPEN
Financiering door Defensie en EZ, Europese financiering, Innovatiekrediet, Bancaire en private financiering, “Code of conduct”, etc.

PROGRAMMA
Download het meest actuele programma via de KIVI NIRIA downloadpagina.

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN
De toegang is gratis, maar uitsluitend na aanmelding via www.kiviniria.nl/dv