News‎ > ‎

Call for proposals 2015-1

posted 30 Sep 2015, 01:43 by Jan Wind   [ updated 30 Sep 2015, 04:05 ]
Defensie- en veiligheidstechnologie en/of productontwikkeling

1. Inleiding

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de begroting van het Ministerie van Defensie wordt de komende jaren wordt verhoogd. De verhoging is echter zo beperkt dat aankoop van nieuw materieel nog steeds erg moeilijk zal blijven en ontwikkeling van nieuwe technologieën bijna onmogelijk3. Bekende instrumenten zoals CODEMO, NTP, SBIR ed. zijn al sterk versoberd en de gehanteerde voorwaarden worden steeds minder gunstig. Ook binnen de grote materieelsprojecten van Defensie zijn de mogelijkheden voor innovatie gering.


Private financieringsbronnen zoals banken of investeerders kunnen hiervoor een oplossing bieden, net als in andere sectoren van de economie. Dit is vooral kansrijk4 als er andere toepassingen voor de technologie te bedenken zijn (dual use) of als het product goede export mogelijkheden heeft. WISER Consultancy kan u hierbij ondersteunen.


2. Call for proposals1

WISER Consultancy nodigt u uit om voorstellen in te dienen voor ontwikkeling van defensie en/of veiligheidstechnologie en producten. Financiering vindt plaats door investeerders, banken en andere private financieringsbronnen, eventueel ondersteund met overheidsgaranties of subsidies. Deze oproep is gebaseerd op het WISER Funding & Investment Plan2 en heeft de hieronder genoemde karakteristieken:


 • Defensie en/of veiligheidstechnologie of productontwikkeling

 • Primair gebruik voor overheids- of professionele doeleinden

 • Goede mogelijkheden voor toepassing in andere markten en/of export
 • De meest kansrijke technologiegebieden:

  • Simulatie en simulatoren voor opleiding en training (met dual use of medegebruik mogelijkheden),

  • Duurzame energie of energiebesparing,

  • Radar of andere sensor technologieën,

  • Geavanceerde materialen met concrete toepassingsmogelijkheden,

  • CBRN (bij voorkeur met dual use mogelijkheden in life sciences).

 • Totaal te investeren bedrag tussen 1 en 10 M€

 • Projectduur maximaal 4 jaar

 • Technology Readiness Level (TRL) level 5 of hoger.

 • Voldoen aan onze Code of Conduct tegen controversiële wapens en wapenhandel

 • Nederlands bedrijf of minimaal 25% gevestigd in Nederland.

 • Eventuele andere consortium partijen gevestigd in Europa.

 • Voorstel taal Nederlands of Engels.

 • Sluitingsdatum 30 november 2015


3. Procedure

De procedure start door het indienen van een outline description5, waarin de belangrijkste aspecten van het voorstel zijn opgenomen. Een template hiervoor vindt u hieronder.

Binnen 4 weken na ontvangst beoordelen wij de mogelijkheden van uw voorstel en bespreken wij de financieringsmogelijkheden met u. Afhankelijk van de complexiteit verwachten wij een voorstel binnen 3 tot 6 maanden te kunnen afronden.

4. Kosten

De kosten voor onze dienstverlening bedragen 2% van het te investeren bedrag. Een deel daarvan alleen indien de financiering daadwerkelijk beschikbaar komt. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 6 van het Funding & Investment Plan2.


5. Disclaimer

Zie paragraaf 8 van het Funding & Investment Plan2.


Ċ
Jan Wind,
30 Sep 2015, 03:34
Ċ
Jan Wind,
30 Sep 2015, 01:43
Ċ
Jan Wind,
30 Sep 2015, 01:43
Ċ
Jan Wind,
30 Sep 2015, 01:43
ĉ
Jan Wind,
30 Sep 2015, 01:43