I-Game - NL

Het I-Game© concept.

Een Innovation Game of I-Game is een uiterst intensieve en snelle methode om kennisbehoefte en kennis bij elkaar te brengen. Gedurende twee dagen worden tussen 50 en 150 wetenschappers, vertegenwoordigers van bedrijven en van maatschappelijke organisaties bij elkaar gebracht. Op een creatieve manier zoeken we met deze groep tijdens het I-Game vanuit het maatschappelijke belang mogelijkheden om met wetenschappelijke kennis tot door de industrie realiseerbare oplossingen te komen. In hoofdlijnen ziet zo’n I-Game er als volgt uit.

De deelnemers aan het I-Game worden in groepen van 10-15 personen ingedeeld. In iedere groep draait het om een maatschappelijk thema, dat vooraf in hoofdlijnen is vastgesteld. In een eerste iteratie wordt door de groep gebrainstormd over de problematiek van het thema, de wetenschappelijke kennis en de mogelijkheden van de industrie. Iedere groep ontwikkelt vier ideeën.

In een plenaire sessie, waar alle groepen aan meedoen, worden twee van deze ideeën voor verdere uitwerking geselecteerd. Daarna worden de groepen gesplitst.

In de tweede iteratie worden in nieuw ingedeelde groepen de ideeën uitgewerkt tot voorstellen voor innovatieve ontwikkelingen door bedrijven vanuit de maatschappelijke behoefte, met behulp van de wetenschappelijke kennis.
Een jury van hoog niveau beoordeelt de voorstellen en kiest een of meerdere winnaars. De winnende voorstellen vormen de basis voor projecten, waarvan de uitvoering onmiddellijk na afloop van het I-Game start. Zo mogelijk worden de uitvoeringscontract(en) nog voor vertrek ondertekend.
Dit laatste aspect geeft het I-Game haar uiterst serieuze karakter. Het gaat niet om een informatieve uitwisseling van kennis en ideeën, maar om echte oplossingen voor echte problemen.


Het I-Game is een excellente bron en voedingsbodem voor innovatieve ideeën waar werkelijk behoefte aan is en die ook realiseerbaar zijn. Daarnaast biedt een I-Game uiteraard uitstekende mogelijkheden om het netwerk binnen de drie groepen (wetenschap, industrie en maatschappelijke sector) te verbreden en te verdiepen. Ook voor wie géén project of prijs wint.

© WISER Consultancy 2009, Alle rechten voorbehouden


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
I-Game flyer in Dutch language   263k v. 3 14 Jul 2012, 08:47 Jan Wind