Netherlands - innovatiekrediet

One of the options for the third funding component is a Netherlands "Innovatiekrediet" by the Ministry of Economic Affairs.
Highest success rate is expected  for proposals at TRL 6 or higher and a total size of 1 - 10 M€

More details on this type of project funding is indicated by the Netherlands Ministry of Economic affairs as follows (in Dutch)Innovatiekrediet
Het Innovatiekrediet van het ministerie van Economische Zaken komt uit een fonds met een revolverend karakter voor de financiering van risicovolle innovatie. Revolverend betekent dat het geld dat u terugbetaalt, opnieuw in het fonds terechtkomt. Dan kunnen andere bedrijven hier ook weer gebruik van maken. Agentschap NL voert de regeling uit.

Voor wie?
Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Uw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Vermogen om te innoverenIn 2013 bedraagt het budget voor het Innovatiekrediet 80 miljoen euro. Aanvragen kunt u het hele jaar indienen. Agentschap NL behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Elke aanvraag beoordelen wij individueel of die aan de eisen voldoet. Als dat zo is en er is nog budget beschikbaar, ontvangt u het gevraagde krediet.

Wat is het?
Het geld is een risicodragend krediet. U moet het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De rente hangt af van het risicoprofiel. Voor nieuwe projecten bedraagt dit 4, 7 of 10%.

Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld de technische ontwikkeling van een nieuw product. Of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist.

Mkb-bedrijven kunnen met het innovatiekrediet 35% van de ontwikkelingskosten van een project financieren. Niet-mkb kan 25% van de ontwikkelingskosten financieren. Het krediet bedraagt maximaal 5 miljoen euro. Onder de ontwikkelingskosten vallen: eigen loonkosten, materialen, uitbestedingkosten en kosten van octrooiaanvragen.

Als het project in technische zin mislukt, kan het ontvangen geld kwijtgescholden worden. Slaagt het project, dan moet u de lening inclusief opgebouwde rente binnen tien jaar terugbetalen.